Wenckheim-kastélyok: Csapos gerendafödém
 
 
 
KEZDŐLAP / A KASTÉLYOK / PÓSTELEK / CSAPOS FÖDÉM

Csapos gerendafödém

Csapos gerenda

v. köldök-gerenda, rendesen 3 oldalán megácsolt, a felső 4. oldalán pedig csak héjától megfosztott fenyőfából készült gerenda. Több, szorosan egymás mellé téve és csapokkal vagy ékekkel egybekötve a csapos gerendafödémet (l. o.) alkotja. A C.-k kétfélék: fürészeltek és ácsoltak. A fürészeltek azok, melyeket ugy nyerünk, ha egy faderéknak két ellentétes oldalát előbb lemetszük s azután a főtörzset közepén ketté fürészeljük (l. ábra). Az ácsolt C.-kat ugy kapjuk, ha a fatörzset nem fürészeljük ketté, hanem azt egyszerüen csak 3 oldalán lefaragjuk. Az ácsolt C.-knál tehát a fabél a C. közepe táján marad s azért ez utóbbiak teherbiróbbak is mint a fürészeltek. A C.-k méretei a helyiségek mélysége szerint változnak, de mindig magasságuk az irányadó. Fürészelt C.-k 4,50-6,00 m. mélységig, 16-21 cm. magasak, ácsolt C.-k 4,50-8,00 m. mélységig 16-28 cm. magasak. Szélességük 16-40 cm. között váltakozik.

1. ábra. Fűrészelt csapos gerenda:

Csapos gerendafödém

Szorosan egymás mellé rakott csapos gerendasorokból áll, melyek alul be lesznek nádazva és vakolva, fölül pedig egy 8-10 cm. vastag feltöltést és erre tégla vagy fapadozat burkolatot kapnak. Hogy az egyes gerendák ne mozoghassanak és az egész födém egy szilárd és merev szerkezetet képezzen, a csapos gerendákba, 2-2 méternyi közökben, keményfacsapokat, ékeket verünk, még pedig v. oldalvást (a szoros értelemben vett csapos kötés), v. fölül (sváb kötés).

2. ábra. Csapos gerendafödém keresztmetszete:

A csapos gerendák végei egy vörös fenyőből készült deszkán vagy sorkötőn feküsznek és rendesen 16 cm.-nyire nyulnak be a falazatba. Mivel pedig a gerendák végére falazni nem szabad, több emeltsornál C.-eket csak ugy alkalmazhatunk, ha a falakat egy, vagy mindkét oldalukon emeletenkint 16-16 cm.-el vékonyabbra vehetjük, vagyis ponkoljuk (l. o). Ezen eljárás azonban alul feleslegesen vastag falazást követelvén, ujabb időben igen korlátolta a C.-ek alkalmazását, ugy hogy nálunk jelenleg majdnem kizárólag csak a legfelső emeletsor födémét készítik csapos gerendákból, mig a külföldön egyáltalán már nagyon ritkán használják. A C.-eknek különben előnyük az, hogy aránylag csekély munka árán szilárd és meleg födémeket szolgáltatnak, hátrányuk pedig a fönebb említett falponkolás szükségességén kivül az, hogy tetemes faanyagot emésztenek, mi által szerkezetük némely vidéken költségessé válik. Ábráink közül A egy alul héjazott, fölül pedig fapadlóval burkolt C. keresztmetszését, B pedig ugyanannak hosszmetszetét ábrázolja.

3. ábra. Csapos gerendafödém hosszmetszete:

Forrás: http://mek.niif.hu/00000/00060/html/023/pc002307.htmlVISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE

Minden ami Wenckheim...