Jogi nyilatkozat
 
 
 
KEZDŐLAP / JOGI NYILATKOZAT
Jogi nyilatkozat

1.
Általános tájékoztatás:
1.1.
A wenckheim.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Amennyiben Ön az itt felsorolt feltételeket nem fogadja el, kérem zárja be az oldalt.
1.2.
A wenckheim.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.
1.3.
A wenckheim.hu szerkesztője mindig pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
1.4.
A wenckheim.hu nem garantálja a weboldalon megtalálható funkciók zavartalan és hibamentes működését.
2.
A weboldal használatának feltételei: (pl. képek, szövegrészek, bármely tartalom)
2.0. Tisztelettel kérem a felhasználási feltételek pontos betartását. Köszönettel: Tuska János József.
2.1.
Magáncélú felhasználás esetén, azaz további nem online megjelenéskor: a wenckheim.hu weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal bármely tartalmának (kép, szöveg) felhasználásakor, a felhasználó által használt magán számítógépére történő mentésére vagy kinyomtatására is jogosult. Amennyiben a mentett tartalmakat online közli, az már nem magáncélú felhasználásnak minősül.
2.2.
Nem magáncélú felhasználás esetén, azaz további online megjelenéskor: a wenckheim.hu weboldalt megtekintő magánszemély vagy vállalkozás (továbbiakban: felhasználó) a wenckheim.hu weboldal bármely tartalmának (kép, szöveg) felhasználása esetén (pl.: más weboldalba, közösségi weboldalba, blogba, stb. való beillesztésekor) köteles a következő két feltételnek eleget tenni. Előre is köszönöm.

1. A felhasználó köteles forrás megjelöléssel rámutatni a felhasznált wenckheim.hu oldalra. Például, ha a szabadkígyósi oldalról lett a tartalom (kép, szöveg) felhasználva: http://www.wenckheim.hu/szabadkigyos.htm.
   
2. A felhasználó köteles a más weboldalba való wenckheim.hu tartalom (kép, szöveg) beillesztését és/vagy a wenckheim.hu logo elhelyezését jelezni (egy link elküldésével) a felhasználás napján a következő e-mail címen:
 
   
3. A felhasználó nem köteles, de megköszönöm, ha megteszi: a http://www.wenckheim.hu/index.htm hivatkozással a wenckheim.hu logó elhelyezését arra az oldalra, ahová a tartalmat beillesztette. Ebben a formában: (a logó lehet kisebb vagy nagyobb is ennél)
  Minden ami Wenckheim...
2.3.
Engedélykérés vagy jóváhagyás:
 
2.4.
A wenckheim.hu weboldal bármely része írásos engedély nélkül nem használható fel kereskedelmi célokra.
2.6.
A hivatalos wenckheim.hu logók a fenti szabályok betartásával innen letölthetők: www.wenckheim.hu/logo_letoltes.htm
3.
Felelősség a szolgáltatásért:
3.1.
A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a wenckheim.hu nem nyújt garanciát.
3.2.
A wenckheim.hu szerkesztője törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget. A wenckheim.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a weboldalán, előzetes figyelmeztetés nélkül.
3.3.
A wenckheim.hu nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vagy más hasonló okból következnek be.
3.4.
A wenckheim.hu weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a wenckheim.hu szerkesztője nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
4.
Jogkövetkezmények:
4.1.
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a wenckheim.hu tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.
5.
Hirdetési irányelvek:
5.1.
A wenckheim.hu weboldal jelenlegi formájában nem tartalmaz fizetett hirdetéseket. A "Kapcsolódó oldalak" megnevezés alatt, és a wenckheim.hu bármely oldalán elhelyezett külső hivatkozásokra mutató weboldalak üzemeltetői a wenckheim.hu weboldal működéséhez sem anyagilag, sem másmilyen módon nem járulnak hozzá.
 
Kérem, és köszönöm ezen egyszerű szabályok pontos betartását.
 
Köszönettel és üdvözlettel a wenckheim.hu ötletgazdája, szerkesztője és tulajdonosa: Tuska János József
Minden ami Wenckheim...


VISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE

Minden ami Wenckheim...