Jogi nyilatkozat
 
 
 
KEZDŐLAP / JOGI NYILATKOZAT
 
1.0 Általános tájékoztatás
1.1 A wenckheim.hu weboldalon megjelenő információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, és az adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata minden esetben a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.
1.2 A wenckheim.hu szerkesztője mindig pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
1.3 A wenckheim.hu szerkesztője törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.
1.4
A wenckheim.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a weboldalán, előzetes figyelmeztetés nélkül.
1.5 A wenckheim.hu nem garantálja a weboldalon megtalálható funkciók zavartalan és hibamentes működését.
1.6 A wenckheim.hu nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, vagy nem megfelelő működéséből, vagy meghibásodásából, vagy számítógépes vírus által, vagy más hasonló okból következnek be.
1.7 A wenckheim.hu weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a wenckheim.hu szerkesztője nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
 
2.0 Képfelhasználások, képlicencek (pl. képek, szövegrészek, bármely tartalom)
2.1
Díjmentes képhasználat: Kizárólag a magáncélú felhasználásra, azaz a nem kereskedelmi célú felhasználásra szabadon és díjmentesen felhasználhatóak a wenckheim.hu oldalakon található olyan képek, melyek Tuska János József tulajdonában vannak. pl.: Facebookra, magáncélú letöltésre, nem viszonteladásra, nem forgalmazásra, vagy bármely egyéb jellegű nem kereskedelmi célú felhasználásra.
2.2
Díjköteles képhasználat: A wenckheim.hu weboldal bármely része nem magáncélú felhasználás esetén, azaz kereskedelmi célokra írásos engedély nélkül nem használható fel. A nem magáncélú felhasználás esetén a wenckheim.hu weboldalt megtekintő magánszemély vagy vállalkozás (továbbiakban: Megrendelő) a wenckheim.hu weboldal bármely tartalmának (kép, szöveg, bármely tartalom) felhasználása, közlése esetén önmagára kötelezőnek veszi a 2.3 és 2.4 pont betartását, és a felmerülő költségeket 15 napon belül a kép vagy képek tulajdonosának kifizeti.
2.3. Forrásmegjelölés: A Megrendelő köteles forrásmegjelöléssel rámutatni a felhasznált wenckheim.hu oldalra.
Forrásmegjelölés minta: Tuska János József gyűjteményéből (www.wenckheim.hu)
Kérem, és köszönöm ezen egyszerű szabály pontos betartását.
2.4
Díjtételek: Elsődlegesen nem az anyagi javak szerzése a cél, bartelezéssel (helytörténeti vagy kastélyos könyv, fotó, képeslap) is lehet a képek felhasználásának ellenértékét megtéríteni. A Megrendelő a wenckheim.hu oldalon szereplő egy vagy több kép nem magáncélú közlése előtt vagy pedig azt követően egyedi megegyezés alapján képközlési díjat köteles megfizetni, melyek a következők:
1. kategória: 2000.-Ft+áfa+járulékos költségek/kép vagy,
2. kategória: 3500.-Ft+áfa+járulékos költségek/kép vagy,
3. Prémium kategória: 5000.-Ft+áfa+járulékos költségek/kép.
A Megrendelő a képlicenc díjat köteles megfizetni a kép tulajdonosának, Tuska János Józsefnek (a wenckheim.hu tulajdonosának). A képek darabszámát és a kifizetés teljes összegét, valamint a szerződés tárgyát egy megbízási szerződésben kötelesek a felek rögzíteni. A kép tulajdonosa köteles a képeket a megbízási szerződésben leírtak alapján maximum 300dpi-s felbontásban digitális vagy papír alapú formátumban átadni a megrendelőnek a megbízási szerződésben meghatározott dátum napjáig elkészíteni és a megrendelőhöz eljuttatni (postai vagy futárszolgálat útján).
2.5
Engedélykérés, jóváhagyás: kastely (kukac) wenckheim.hu
 
3.0 Hirdetési irányelvek
3.1
A wenckheim.hu weboldal jelenlegi formájában nem tartalmaz fizetett hirdetéseket. A "Kapcsolódó oldalak" megnevezés alatt, és a wenckheim.hu bármely oldalán elhelyezett külső hivatkozásokra mutató weboldalak üzemeltetői a wenckheim.hu weboldal működéséhez sem anyagilag, sem másmilyen módon nem járulnak hozzá.
 
Kérem, és köszönöm ezen egyszerű szabályok pontos betartását.
 
Köszönettel és üdvözlettel a wenckheim.hu ötletgazdája, szerkesztője és tulajdonosa: Tuska János József
Minden ami Wenckheim...


VISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE

Minden ami Wenckheim...