Keveremes - Jakabffy major
 
 
 
KEZDŐLAP / TOVÁBBI KASTÉLYOK / KEVERMES
Jakabffy Béla kúriája Kevermesen
Korábban a Bánhidy családhoz tartozott.


Békés megyében, Dévaványa község határában volt a Jakabffy kastély, a kastély 20 szobás volt, mára teljesen le lett bontva.

Forrás: Békés Megyei Levéltár


Jakabffy Lukács: ...1821. szeptember 22-én Jakabffy Lukács földbirtokos és a gyergyószentmiklósi Kövér Katalin úrnő 3 hónapos Pál nevű fiacskáját is eltemették...

Forrás: http://koros-maros.bmk.hu/jadox/images/Latjatok_feleim.pdf


Wasmer Kornélia Mária Paulina: 1864. szeptember 8-án, Kisasszony napján nagy feltűnést és érdeklődést váltva ki a településen, gertenyesi Hollósy Kornélia, a világhírű operaénekesnő érkezett Battonyára. E napon tartotta keresztvíz alá báró Wasmer Adolf és Kornia Paulina "Kornélia Mária Paulina" nevű kisgyermekét (aki majd az egyik környékbeli földbirtokos, Jakabffy Miklós felesége lett). A keresztelő pap vendégként Hopf János kanonok volt, mint a család barátja. A neves Művésznő Lonovics József földbirtokos feleségeként, a szomszédos Dombegyházán élt, visszavonulva a színpadoktól. (Báró Wasmer Adolf császári és királyi huszárfőhadnagy, osztrák családból származott, de Magyarpécskán született 1822-ben, később a környék országgyűlési képviselője is volt, a község Battonya felé eső részén volt birtokuk és kúriájuk. Feleségével, illyeni Kornia-Barb Paulinával Aradon esküdtek 1851-ben.) Tíz év múlva, 1874. december 2-án ugyancsak keresztszülőnek érkezett Battonyára Hollósy Kornélia, ekkor már férjével, krivinai Lonovics Józseffel, Csanád vármegye főispánjával. Ekkor Végh Aurél battonyai főszolgabíró, később országgyűlési képviselő, és neje telekessi Török Etelka "János József Aurél" nevű gyermekét tartották keresztvíz alá.

Forrás: http://koros-maros.bmk.hu/jadox/images/Batt_Rom_Kat_Egyh.pdf


Jakabffy István: Dombegyház első óvodáját Jakabffy István birtokos létesítette 1893-ban, vezetésével Szekerke Róza óvónőt bízta meg.

Forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Dombegyhaz/pages/kunhalom_dombegyhaz.htm


Dombegyházán a jelenlegi Dél utca és Szabadság utca sarkán, ahol enyhe emelkedő húzódik, a II. világháború előtt Jakabffy földbirtokos homokbányája volt.

Forrás: http://www.dombegyhaz.com/tortenet.html (Az első e-könyv Dombegyházról!)

www.dombegyhaz.hu


Érdekességek:

VISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE

Minden ami Wenckheim...